צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בדיקת השכר ותנאי העבודה

מהי מטרת העל לבדיקת השכר ותנאי העבודה?

מטרת בדיקת השכר ותנאי העבודה הנה  לוודא שהעובדים מקבלים את כל זכויותיהם כחוק, הן בשכר והן בתנאי העבודה ולוודא שהמעסיק אינו חורג מעלויות השכר הסבירות לעסק שלו ומייצר ירידה מתחת לרווחיות.

מה החשיבות של בדיקת שכר ותנאי עבודה?

החשיבות של בדיקת שכר ותנאי העבודה נובעת ממספר סיבות:

  • עלות השכר בעסקים חברות ועמותות, בדרך כלל היא, אחת ההוצאות הגדולות ביותר.
  • תלושי השכר הנם נושא מורכב המצריך מקצועיות וניסיון רב. בכדי לבדוק אותם יש צורך בבודק שכר מוסמך, מקצועי ומיומן בדיני העבודה, כדי לבדוק שמערכת השכר מנוהלת בהתאם לדרישות החוק.
  • מערכת השכר בעסק כפופה להתניות רבו כגון: לחוקי העבודה, חוקי המס במדינה, להסכמים קיבוציים, להסכמים מפעליים, הסכמים אישיים ולצווי הרחבה הניתנים בדרך כלל על ידי משרד הכלכלה. התניות  אלה משתנות מפעם לפעם, ברוב המקרים לרעת המעסיק.
  • חשוב  לעמוד על המשמר ולוודא שעלות השכר  של העובדים, לא עוברת את יכולותיהם של המעסיקים וכן שעדיין תנאי העבודה אינם חורגים ממסגרות החוק וההסכמים.
  • משרד העבודה שולח בודקים מטעמו המגיעים במפתיע לעסקים שונים ועורכים בדיקה למערכת השכר. מעסיק שלא שילם לאחד מעובדיו (או יותר) את שכרו על כל מרכיביו לפי החוק חשוף לקנסות כבדים מצד משרד העבודה, וכן לתביעות מצד עובדיו בבית הדין לעבודה. תביעות אלו יכולות להגיע לסדר גודל של עשרות ומאות אלפי שקלים ואף להביא לפשיטת רגל של המעסיק.
  • בדיקת מערכת השכר על ידי בודק שכר חיצוני תאפשר בדיקה מקצועית,  אובייקטיבית, מקיפה ויסודית וללא ניגוד אינטרסים.

מה חשיבותו של בודק השכר העורך בדיקת שכר בעסק?

תלושי השכר בעסקים הם נושא מקצועי ומורכב, עסקים וחשבי השכר נדרשים להכין את תלושי השכר בהתאם לחוקים רבים המשתנים כל הזמן ולביקורת שוטפת על ידי משרד העבודה והכלכלה. בודק השכר המוסמך הוא בעל תפקיד שהוסמך על ידי המדינה ובעל רישיון מיוחד לבדוק את תלושי המשכורת ואת מערכת השכר כולה, שמכין העסק. כל זאת במטרה לבדוק שתלושי השכר והתשלומים לעובדים, מבוצעים הלכה למעשה ועומדים בתנאי החוק והצווים השונים של מדינת ישראל.

מה כוללת בדיקת השכר ותנאי העבודה בעסק על ידי בודק שכר?

 • בבדיקת השכר בודקים את תלושי השכר למדגם מהעובדים, או לכל העובדים, לפי החלטת המעסיק.
 • בבדיקת השכר בודקים את עלות השכר לכל עובד. (לפעמים הגדרת רכיבי נטו, גורמים להגדלת עלות השכר שלא באה לידי ביטוי בתלוש עצמו.
 • בבדיקת השכר בודקים, האם העובדים מקבלים את זכויותיהם לפי ההסכמים כחוק להם כפוף העסק כגון: הסכמים אישיים, הסכמים קיבוציים, הסכמים מפעליים הסכמים ענפיים, צווי הרחבה.
 • בבדיקת השכר מוודאים שהעובדים מקבלים את זכויותיהם לפי חוקי העבודה, כולל חופשה, מחלה, הבראה, חגים, שכר מינימום וכו'.
 • בבדיקת השכר בוחנים האם לעובדים מחושבים נתוני מיסוי נכונים.
 • באמצעות בדיקת שכר עורכים בקרה אחר ההפרשות לפנסיה ולקרנות ההשתלמות לעובדים, מבררים שהן נכונות ובהתאם לחוק.
 • בבדיקת השכר בודקים האם שעות העבודה הרשומות בתלוש השכר של העובדים תואמות את רישומי שעון הנוכחות של העסק.

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך לבדיקת שכר ותנאי עבודה

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך, בעל תעודת בודק שכר ממשרד העבודה, בודק שכר ותנאי עבודה, נותן שירותים לכל בעל עסק, חברה או תאגיד שנפתחו נגדם תיק חקירה בעקבות ההפרות של חוקי העבודה, הפרות בתלושי שכר, בתנאי עבודה והם זקוקים לבודק שכר מוסמך שילווה אותו באופן אישי ומקצועי בתהליך. צבי שוכמן בעל ניסיון רב ומוכח כבודק שכר, כחשב שכר בכיר וכמנהל חשבונות של עסקים רבים במשך שנים רבות. צבי שוכמן מכיר היטב את מערכות השכר והנוכחות, יודע להתמודד עם תחומי החקירה, נותן ויעוץ כללי לתיקון ההפרות, מומחה בחוקי העבודה מייצג בעלי עסקים מול משרד העבודה. צבי שוכמן ישמח לערוך ייעוץ וללוות מעסיקים ומזמני שירות מול משרד העבודה ומשרד הכלכלה.
נגישות