צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך משרד הכלכלה

מה תפקידו ומה חשיבותו  של בודק שכר מוסמך משרד הכלכלה בעסק?

בעסקים רבים נושא השכר ותנאי העבודה הם עניין מורכב ומאתגר. תלושי השכר בעסקים הם נושא מקצועי וביותר, עסקים רבים  וחשבי השכר שלהם מכינים את המשכורות ואת תלושי השכר בהתאם לחוקים רבים הקיימים במדינה אשר משתנים אחת לתקופה ונתונים ולביקורת שוטפת על ידי משרד העבודה ומשרד הכלכלה.

בודק שכר המוסמך משרד הכלכלה הינו בעל תפקיד שקיבל הסמכה מסודרת על ידי מדינת ישראל ובודק מוסמך זה הינו בעל הרשאה ורישיון ספציפי לבדוק  את מערכת השכר כולה, שמכין העסק לרבות תלושי המשכורת. כל זאת במטרה שבודק השכר משרד הכלכלה יבדוק שמערכת השכר כולה לרבות תלושי השכר וכל התשלומים לעובדים ותנאי העבודה, נערכים הלכה למעשה והם עומדים  בסטנדרט ובצווים ובחוקים של המדינה.

מדוע יש צורך בבדיקת שכר ותנאי העבודה בקרב מעסיקים

הצורך בבדיקת השכר ותנאי העבודה  על  ידי משרד העבודה ומשרד הכלכלה נועד לבדוק :

  • שהעובדים מקבלים מהמעסיק את כל המגיע להם לפי החוק, הכוללים  שכר ותנאי העבודה.
  • לוודא שהמעסיקים אינם חורגים מעלויות השכר המאפשרות לעסק רווחיות.

מה כוללת  בדיקת שכר ותנאי עבודה על ידי בודק שכר מוסמך משרד הכלכלה?

בודק שכר משרד הכלכלה עשוי לבדוק את  מערכת השכר בצורה מקצועית והוא מהווה בודק שכר חיצוני המאפשר בדיקה עניינית ואובייקטיבית, מקיפה ויסודית וללא ניגוד אינטרסים.

אחת ההוצאות הגדולות ביותר, בקרב מעסיקים היא עלויות השכר הגבוהות. על כן יש צורך בבודק שכר מוסמך המוסמך על ידי משרד העבודה והכלכלה, מקצועי ומיומן בדיני העבודה, כדי לבדוק שמערכת השכר מנוהלת בהתאם לדרישות החוק. בודק השכר  עורך בקרה למערכת השכר ותלושי השכר  הכוללת בין השאר וידואי   שהעובדים מקבלים את זכויותיהם לפי חוקי העבודה, כולל חופשה, מחלה, הבראה, חגים, שכר מינימום וכו'

בודקי השכר בודקים  ובוחנים האם לעובדים מחושבים נתוני מיסוי נכונים

באמצעות בדיקת שכר בודק השכר עורך בקרה לפי חוק אחר ההפרשות לפנסיה ולקרנות ההשתלמות לעובדים. כמו כן בוחן  בודק השכר האם שעות העבודה הרשומות בתלוש השכר של העובדים תואמות את רישומי שעון הנוכחות של העסק.

מערכת השכר בעסקים וחברות כפופה: לחוקים במדינה  אשר משתנים מעת לעת, ברוב המקרים שלא לטובת המעסיק. החוקים במדינה כוללים  את חוקי המס ב, חוקי העבודה, הסכמים קיבוציים, הסכמים מפעליים, הסכמים אישיים וצווי הרחבה הניתנים בדרך כלל על ידי משרד הכלכלה. חוקי המדינה משתנים מעת לעת, ברוב המקרים לרעת המעסיק.

יש חשיבות שבודק השכר משרד הכלכלה יוודא שעלות השכר  של העובדים

לא עוברת את האפשרות הכלכלית של הגורמים המעסיקים את העובדים ובמקביל יבדוק שתנאי העבודה אינם חורגים ממסגרות החוק וההסכמים השונים הקיימים במשק.

פעמים רבות בודק השכר משרד הכלכלה ומשרד העבודה  נשלח ומגיע בצורה ספורדית לעסקים שונים כאשר הם מבצעים בדיקות של מערכת השכר בעסקים ובחברות כבדיקות פתע. בבדיקות אלו של בודקי השכר-משרד הכלכלה נמצאים מעסיקים שלא שילמו לאחד מהעובדים את שכרם  על פי החוק. מעסיקים אלו מסתכנים וחשופים לקנסות גדולים  אותם מטיל משרד, בנוסף לאפשרות לתביעות מצד העובדים שיכולות להגיע לסדרי גודל גבוהים בבית דין לעבודה.

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך משרד הכלכלה לבדיקת שכר ותנאי עבודה

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך מטעם משרד העבודה ומשרד הכלכלה, בעל תעודת בודק שכר ממשרד העבודה, בודק שכר ותנאי עבודה, נותן שירותים לכל בעל עסק, חברה או תאגיד שנפתחו נגדם תיק חקירה בעקבות ההפרות של חוקי העבודה, הפרות בתלושי שכר, בתנאי עבודה והם זקוקים לבודק שכר מוסמך שילווה אותו באופן אישי ומקצועי בתהליך. צבי שוכמן בעל ניסיון רב ומוכח כבודק שכר, כחשב שכר בכיר וכמנהל חשבונות של עסקים רבים במשך שנים רבות. צבי שוכמן מכיר היטב את מערכות השכר והנוכחות, יודע להתמודד עם תחומי החקירה, נותן ויעוץ כללי לתיקון ההפרות, מומחה בחוקי העבודה מייצג בעלי עסקים מול משרד העבודה. צבי שוכמן ישמח לערוך ייעוץ וללוות מעסיקים ומזמני שירות מול משרד העבודה ומשרד הכלכלה.

נגישות