צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך משרד העבודה

מהו החוק להגברת האכיפה על ידי משרד העבודה?

החוק להגברת האכיפה הוחל במדינת ישראל בשנת 2012 מטרת החוק הוא לחייב כל בעל עסק, חברה או תאגיד המשתמשים ומזמינים שירות מחברות כוח האדם השונות, לקחת אחריות על עובדי הקבלן המועסקים בחברה או בית עסק שלהם. כלומר המטרה, למנוע ניצול לרעה של עובדי קבלן כגון עובדי ניקיון, שמירה ועוד ושמירה על זכויות העובדים שלהם. בעקבות החוק להגברת האכיפה, משרד העבודה רשאי לאכוף 21 חוקי עבודה שונים על חברות ובעל העסקים עצמם. כל חברה או בעל עסק מחויבים לשמור על זכויות עובדי הקבלן המועסקים אצלם מכיוון שהאחריות על עובדים אלה באה לידי ביטוי בצורה ישירה או עקיפה, הן מבחינה אזרחית והן מבחינה פלילית. דין זהה חל גם על מי שמעסיקים עובדים משל עצמם. מעסיק המפר את החוק עלול להיות חשוף לעיצומים כספיים בסכומים גבוהים ואף לתביעות פליליות.

בודק שכר מוסמך ממשרד העבודה

עקב החלת החוק, כל חברה או בעל עסק חשוב שיעסיקו בודק שכר מוסמך ממשרד העבודה. בודק שכר מוסמך מקצועי משרד העבודה, יכול לשמור על כלל הזכויות המגיעות לעובדי הקבלן, מבצע בדיקות תקופתיות ומוודא שהכול מתנהל לפי החוק. כמו כן, במידה ונפתח תיק חקירה במשרד העבודה נגד מעסיק שהפר את זכויות עובדיו, בודק שכר מוסמך ממשרד העבודה יכול להעניק למעסיק המעוניין לקבל גישה לממצאי החקירה-דו"ח ואישורים על תיקון ההפרות שנעשו על ידי המעסיק, אישור קונקרטי לפעולות שנעשו ויבצעו גם בעתיד כדי למנוע הפרות חוזרות.

מדוע חשוב לבעל העסק לבצע בדיקת שכר תקופתית על ידי בודק שכר מוסמך משרד העבודה?

כמו שציון, המעסיק אחראי על כלל הזכויות של עובדי הקבלן המעניקים שירות בעסק או בחברה. האחריות על עובד הקבלן היא מנהלית, אזרחית ופלילית וחלה על החברה ואף על המנהל הכללי של החברה או בעל העסק. במידה וימצאו הפרות בדיני העבודה ובשכר העובדים, משרד העבודה יטיל על בעל העסק או החברה עיצומים כספיים גדולים, קנסות ועוד. בודק שכר מוסמך משרד העבודה ,נחוץ לכל מעסיק באשר הוא כי הוא המבצע ביקורת על תנאי העבודה בחברה או בעסק לא רק לעובדי כוח אדם ומזמיני שירות – אלא לכלל המעסיקים.

מה כולל תהליך ההתראה המנהלי והטיפול על ידי בודק השכר משרד העבודה?

בשלב ראשון, תתבצע בדיקת בקרה של הפרת חוקי העבודה שנעשו על ידי המעסיק דרך תלונת העובד או משרד העבודה. לאחר מכן, משרד העובדה מוציא דרישה להמצאת המסמכים הדרושים. בשלב השני, משרד העבודה שולח למעסיק כוונה על חיובו בהתאם לחוק נוהל התראות. בשלב זה למעסיק יש 30 ימי זכות לטעון על מתן ההתראה המנהלית על כוונתם להטיל עיצומים כספיים עליו מול המומנה בנושא זה במשרד העבודה. בשלב השלישי, המעסיק יוצר קשר עם בודק שכר מוסמך על מנת לאתר את ההפרות ולתקנם כדי למנוע חזרה של הפרות אלו בעתיד. בודק השכר המוסמך ייתן הנחיות מדויקות לתיקון ההפרות והממצאים שבדק ולאחר מכן יפיק דו"ח הנקרא "בודק שכר – תיקון הפרות" למשרד העבודה. בשלב האחרון בעקבות הדו"ח של בודק השכר ושאר המסמכים והאישורים שהתקבלו מצד המעסיק תערך החלטה על ידי המומנה במשרד העבודה על ביטול החלת עיצום כספי והחלפתו בהתראה מנהלתית בלבד.

מה הקריטריונים לבחירת בודק שכר מוסמך משרד העבודה ?

בחיפוש אחר בודק שכר מוסמך משרד העבודה, צריך לוודא שהוא בעל ניסיון רב ומוכח בביקורות בודק שכר, מקצועי בתחומו, מדוייק ויסודי הבקיא ומכיר היטב את כל התקנות, הדינים, צווי ההרחבה הענפיים וחוקי העבודה. בודק שכר מוסמך חייב לשאת תעודת בודק מטעם משרד העבודה וייצוג מול משרד העבודה, הכירות עמוקה עם מערכות הנוכחות והשכר. התמודדות עם החומרים נחוצים לביקורת.
בנוסף, בודק שכר מוסמך משרד העבודה צריך לעמוד בלוח הזמנים בזמן, בעל תודעת שירות גבוהה וללא עבר פלילי.

מה תפקידו של בודק שכר מוסמך משרד העבודה?

תפקידו של בודק שכר מוסמך מצריך אחריות לעשיית הבדיקות וייצוג מתאים מול משרד העבודה. כמו כן, בודק שכר מוסמך מסייע לחברה או בעל העסק בחקירתו ובבדיקת הממצאים השונים ובכך מגן על החברה או בעל העסק ממצבים של תביעות מהעובדים ונותני השירות שזכויותיהם הופרו. פעולות נוספות שבודק שכר מוסמך עושה הן: הפסקת הפרות ותיקונן כפי שעלו בתיק החקירה של משרד העבודה ומתן פתרונות אפשריים, הוצאת אישורים כאמצעי למניעת הפרות ואישור על תיקונן, הגשת בקשות לביטול התראות מנהליות והפחתת גובה העיצומים הכספיים שנקבעו וייעוץ כללי לקראת החקירה של משרד העבודה.

מה כוללת הביקורת של בודק שכר מוסמך משרד העבודה?

הביקורת של בודק שכר מוסמך משרד העבודה כולל בחינה של חוזי ההתקשרות עם עובדי הקבלן ונותני השירות, בדיקה תקופתית בהתאם לדרישות החוק, מעקב אחר תיקון ההפרות והליקויים ונתינת המלצות לשינוי, בדיקת תשלומי שכר בפועל לעובדי הקבלן ונותני השירות על כל מרכיבי השכר. בדיקת תלונות מפי העובדים והוצאת דו"ח בודק שכר בסיום הביקורת שנעשתה.

צבי שוכמן – בודק שכר מוסמך משרד העבודה

צבי שוכמן בודק שכר מוסמך, בעל תעודת בודק שכר ממשרד העבודה, נותן שירותים לכל בעל עסק, חברה או תאגיד שנפתחו נגדם תיק חקירה בעקבות ההפרות של חוקי העבודה והם זקוקים לבודק שכר מוסמך שילווה אותו באופן אישי ומקצועי בתהליך. צבי שוכמן בעל ניסיון רב ומוכח כחשב שכר בכיר וכמנהל חשבונות של עסקים רבים במשך שנים רבות. צבי שוכמן מכיר היטב את מערכות השכר והנוכחות, יודע להתמודד עם תחומי החקירה, נותן ויעוץ כללי לתיקון ההפרות, יודע להתמודד עם חוקי העבודה ולייצג אתכם נאמנה מול משרד העבודה. צבי שוכמן ישמח ללוות כל מעסיק או מזמין שירות מול משרד העבודה.

נגישות