צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

אודותינו

בשנים האחרונות, משרד העבודה מקפיד על ביקורת תקופתית ועל יישום הוראות חוקי העבודה והצווים המורחבים בנושא. הדבר כולל הטלת עיצומים כספיים והגשת כתבי אישום. כמו כן  גדלו מספר התביעות מצד עובדים כלפי מעסיקים וכלפי מזמיני שירות. עקב חשיבות נושא יישום של דיני העבודה בישראל, בשנת 2011 נחקק ה"חוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, ונכנס לתוקף בשנת 2012. מטרתו של החוק  ליצור מנגנון ניהולי ומנהלי שיאפשר אכיפה יעילה יותר של דיני העבודה על מעסיקים ועל "מזמיני שירות" הכוללים מעסיקי עובדי קבלן. החוק מטיל אחריות מלאה על שמירת זכויות העובדים גם על  המעסיקים עובדי קבלן . האכיפה של החוק  מתבצעת על ידי הטלת קנסות ועיצומים כספיים בהליך מנהלי פשוט אל מול המעסיקים ומזמיני השירות.
במקרה שמעסיק או מזמין שירות מפר את ההוראות המפורטות בחוק זה, ניתן להגיש נגדו תלונה ליחידת האכיפה של חוקי העבודה. בסעיף 27 לחוק, מצוין במפורש כי למזמין השירות תהייה הגנה טובה אם יוכיח כי הסתמך בתום לב על בדיקות תקופתיות של בודק שכר מוסמך וכי פעל, ככל יכולתו לתיקון ההפרות שהתגלו.

שלום,
שמי צבי שוכמן ואני חשב שכר עצמאי ומנהל חשבונות מזה 30 שנה ובודק שכר מוסמך

  • בעל ניסיון רב במתן יעוץ בתחום דיני העבודה ותחשיבים למעסיקים ומעסיקי עובדי קבלן, לעורכי דין לרואי חשבון וגם בפתרון סכסוכים כספיים בין עובדים למעסיקים.
  • מספק שירותים תקופתיים ללקוחותיי לרבות דוחות בודק שכר תקופתיים ומייעץ איך לשמור על זכויות העובדים ולמעסיקים שהתגלו אצלם הפרות, אני מייעץ איך לתקן אותן ומוציא דו"ח תיקון הפרות.
  • אני עצמאי, מקצועי, בעל ניסיון רב, ניטרלי ואובייקטיבי, ללא חשש לניגוד עניינים, כנדרש בסעיף 44 לחוק.
  • במסגרת עבודתי אני נחשף להפרות רבות של מעסיקים כלפי עובדיהם. כאשר מרביתן, נעשו בתום לב. חלקם הגדול תוקנו לפי היעוץ המקצועי שלי כבודק שכר, ואף עברו בהצלחה, ביקורות של משרד העבודה והרווחה.

אשמח לסייע ולעזור לך!

נגישות