צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

דוח תיקון הפרות

למי מיועד דוח תיקון הפרות?

דוח תיקון הפרות מיועד למעסיקים/מזמיני שירות שמפקח משרד העבודה כבר פנה אליהם בדרישה להמצאת פרטים. בקשה להמצאת פרטים משמעותה, שמשרד העבודה עומד לבצע בדיקה אצל המעסיק, על עובדים מסוימים, לגבי תנאי העבודה והשכר.

פניית משרד העבודה אל מעסיקים, נעשית לפי מדגמים ענפיים או מדגמים אזוריים, ובמקרים רבים לפי תלונות של עובדים  על מעסיקיהם, שנראה להם שתנאי עבודתם נפגעו. בתחילה מתקבלת דרישה למעסיק הנבדק ממשרד העבודה, לקבלת רשימת כל העובדים ומספר מאפיינים כמו ותק, מין העובד/ת, סוג משרה וכו'.

כאשר החומר מתקבל אצל מפקח משרד העבודה שמטפל בתיק, נבחרים, באופן מדגמי, מספר עובדים ועבורם נדרש המעסיק לספק מסמכים כמו: תלושי שכר, דפי נוכחות, אישורי תשלום, העברות לקופות גמל וכו'. ברוב המקרים הדרישות יהיו לגבי שנים קודמות.

במידה וימצאו ליקויים והפרות בתנאי העבודה ובתשלום השכר לעובדים יישלח מכתב למעסיק על כוונה להטיל עליו עיצומים כספיים וכן פירוט ההפרות שנמצאו בבדיקה שנערכה. למעסיק/מזמין השירות ניתנים 30 יום להגיב על ההודעה ממשרד העבודה, לפני הטלת העיצומים הכספיים.

דוח תיקון ההפרות באמצעות בודק שכר מוסמך

תיקון ההפרות על ידי המעסיק בתוך 30 הימים, מאפשר להפוך דרישה ממשרד העבודה לעיצומים כספיים, להתראה מנהלית או להקטנה משמעותית, לפי חומרת העבירה ורמת התיקון הנדרשת. תיקון ההפרות על ידי המעסיק יוצג למפקח ממשרד העבודה באמצעות דוח תיקון הפרות שהוכן על ידי בודק שכר מוסמך.

עם קבלת ההודעה הראשונית ממפקח משרד העבודה, על המעסיק/מזמין השירות לפנות לבודק שכר מוסמך כדי שינחה אותו על תיקון ההפרות וילווה אותו במהלך ביצוע התיקונים. לאחר שישתכנע שההפרות אכן תוקנו  אצל במעסיק יפיק בודק השכר דוח תיקון הפרות, שעשוי להפוך את הכוונה להטלת עיצום כספי ל-התראה מנהלית או להקטין בצורה ניכרת את העיצום. הכספי.

 שמי צבי שוכמן ואני בודק שכר מוסמך בעל ניסיון של 30 שנים כחשב שכר בכיר ומנהל חשבונות, מלווה עסקים, חברות ועמותות בתחום.

נגישות