צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

שרותי הנהלת חשבונות

מה כוללים שרותי הנהלת חשבונות בעסק?

כול עסק במדינת ישראל מחויב  על פי חוק בהנהלת חשבונות מסודרת בהתאם לסוג העסק או החברה. הנהלת חשבונות הנה הלב של כל חברה ארגון או עסק, מדובר במשאב וכלי ניהולי ועסקי משמעותי ביותר. יש חשיבות לנהל את הנהלת החשבונות בצורה מקצועית  ולתת לה מקום ודגש בתוך הפעילות העסקית. הנהלת חשבונות מסודרת מכילה את כל הפעילויות הכספיות הנערכות בעסק הכוללות הכנסות, הוצאות, תשלומים והתאמות כרטיסים ובנקים, הפקת דוחות ונתונים על המצב הכספי של העסק החברה הארגון או העמותה.

 מה חשיבותה של הנהלת חשבונות מסודרת בעסק?

 • לנהל ולעקוב אחרי הפעילות הכספית של העסק הכוללת – הכנסות, הוצאות, התאמת בנקים, מעקב חובות מלקוחות, מעקב חובות לספקים, בדיקת הוצאות לכל תחום וענף בעסק, מעקב אחר עלויות שכר ועוד'.
 • הפקת דוחות רווח והפסד לבדיקת מצבו הכספי של העסק.
 • אפשרות להעריך התפתחויות עתידיות של העסק מבחינה כספית, על ידי שימוש בדוחות כספיים תקופתיים והערכת מגמות.
 • בחינת רווחיות כספית של מחלקות ותחומים שונים בתוך העסק.
 • העברת נתונים מהימנים להכנת הדו"ח השנתי למס הכנסה הנדרש כחוק.
 • ניהול ספרים לפי "חוק ניהול ספרים-" שמירה ותיוק מסמכי הנהלת חשבונות , רישום הכנסות והוצאות של כספים ומלאי, מסמכי העברות כספים, רישום של הנפקת חשבוניות וקבלות במועדים הקבועים בחוק, בעסק ועוד'
 • טיפול בניקוי מס במקור הכולל ניהול רישום ודיווח של ניקויים במקור בעסק.

מה תפקידו של מנהל חשבונות בעסק?

מנהל חשבונות  מקצועי  תפקידו לנהל את  מערכת הנהלת החשבונות, כך שתתאים לצרכי העסק:

 • היקף העסק – עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות קטנות, חברות בינוניות חברות גדולות ומורכבות, ועמותות.
 • עמידה בדרישות חוקי המס במדינת ישראל.
 • הפקת דוחות כספיים אמינים ועדכניים לניהול כספי.

מה כוללים שירותי הנהלת חשבונות?

 • ניהול ספרים באופן שוטף- חד צידי או דו צידי.
 • דיווחים ותשלומים למוסדות כגון מס הכנסה, מע"מ, ניקויים.
 • התאמות כרטסת הנהלת חשבונות ובנקים וסגירות עד למאזן כספי שנתי.
 • עבודה בסביבה רב מטבעית- עסק המנוהל במטבע חוץ.
 • שידור טופס 856 – דיווח שנתי למס הכנסה.
 • סגירת שנה, העברת פקודות נוספות והתאמה לדו"ח שנתי.
 • פתיחת שנה חדשה תוך הקפדה על יתרות פתיחה נכונות.
 • מענה מקצועי וייעוץ און ליין.

צבי שוכמן- שרותי הנהלת חשבונות במיקור חוץ
בעל ניסיון של מעל 30 שנה כמנהל חשבונות חיצוני וכחשב שכר במגוון רחב של עסקים:

עסקים קטנים, עוסקים פטורים, עוסקים מורשים, חברות בינוניות. עמותות, חברות גדולות ומורכבות. חברות מחו"ל שפועלות בישראל והנהלת חשבונות במט"ח למשקיעים מחו"ל. קיימת אפשרות לניהול משותף של שכר והנה"ח, מהיותי גם חשב שכר,  דבר שהוא נפוץ בעסקים קטנים ובינוניים.

נגישות