צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

יעוץ ותחשיבים לעורכי דין,חוות דעת לבית משפט ושרותי עד מומחה

במקרים רבים בהם מגישים עובדים ותביעות כנגד מעסיקיהם בנושאי שכר ותנאים סוציאליים, התביעות ברובן מנופחות ומוגדלות, לפעמים במכוון ולפעמים מחוסר ידע מקצועי. למעסיק הנתבע, לעורך דינו, לבית המשפט או לבורר, פעמים רבות אין את הכלים המקצועיים בתחום השכר, להתמודד עם סוגיות שכר וחישובי שכר שעשויים להיות מורכבים ומסובכים.

כחשב שכר מנוסה וכבודק שכר מוסמך, במסגרת עבודתי  אני מגיש  חוות דעת מקצועית לבית המשפט ולעורכי הדין. חוות הדעת המקצועית כמומחה שכר מתייחסת לחישובי השכר הנכונים, זכויות העובדים והמעסיקים. בהתאם לצורך אני מופיע בבית המשפט כעד מומחה בתחום השכר. במקרים רבים, הוקטנה התביעה כלפי המעסיק בעשרות אחוזים ואף הביאה לביטול התביעה.
כמומחה לשכר חוות הדעת המקצועית שלי עשויה לשמש כגורם המגשר בסכסוכים בין עובדים למעסיקיהם ומאפשרת סיום הסכסוך בניהם.

יתרונות חוות דעת מקצועית על ידי מומחה שכר ובודק שכר מוסמך

חוות הדעת המקצועית שלי כמומחה שכר מבוססות על ידע מקצועי רב כחשב שכר, מנהל חשבונות ובודק שכר בעל ניסיון של שנים רבות. כמו כן חוות הדעת המקצועית בנושא שכר מבוססת  על בדיקת הנתונים  ממערכת השכר הרלוונטית והסכמי עבודה החלים על העובד.  חוות הדעת המקצועית בנושא שכר כתובה בשפה ברורה ומלווה במסמכים ובאסמכתאות.

הכנת משכורת לעובד הינה תהליך שמורכב משני צרכים מנוגדים. צרכי המעסיק וצרכי העובד וביניהם נמצאים חוקי העבודה, חוקי המס, הסכמים קיבוציים וענפיים וצווי הרחבה.
כדי להכין מערכת שכר נכונה ומקצועית, יש להכיר את חוקי העבודה והמס, את ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על העסק ועובדיו, להכיר את קופות הפנסיה הגמל וההשתלמות ולהגדירן בצורה נכונה.

מעל לכל ישנו החוק להגברת האכיפה שבא להגן על זכויות העובדים גם כשהם עובדי קבלן שמועסקים אצל "מזמין שרות".
תכנון נכון של שכר העובדים, בתיאום עם המעסיק וחשב השכר, הינו כלי חשוב בניהול שכר נכון והגנה מפני תביעות, הן מצד העובדים והן מצד החוק.

לגבי "מזמיני שרות" שמעסיקים, או מתכוונים להעסיק עובדי קבלן – בדיקת הסכמי התקשרות לפי סעיף 28 לחוק להגברת האכיפה, בדיקת עמידה בדרישות החוק, בדיקת תקיפות ההסכם ורווחיות הקבלן.

מניסיוני כבודק שכר וכחשב שכר מעל 30 שנה, ביכולתי לעזור למעסיקים ול"מזמיני שרות", לבדוק הסכמי עבודה עם עובדים, לבדוק הסכמי התקשרות עם קבלני כוח אדם ולנהל מעקב למניעת חריגות.

השרות כולל:

  • תכנון מערכת שכר מקצועית לעסקים וחברות על פי חוק ובדיקת ההסכמים בין מזמיני השרות והקבלן שאכן עובדים בהתאם לחוקים ולתקנות.
  • המלצות ניהוליות בניהול מערכת שכר בעסקים וחברות
נגישות