צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

תיכנון המלצות מעשיות בניהול מערכת השכר בעסקים וחברות

הכנת משכורת לעובד הינה תהליך שמורכב משני צרכים מנוגדים. צרכי המעסיק וצרכי העובד וביניהם נמצאים חוקי העבודה, חוקי המס, הסכמים קיבוציים וענפיים וצווי הרחבה. כדי להכין מערכת שכר נכונה ומקצועית, יש להכיר את חוקי העבודה והמס, את ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה החלים על העסק ועובדיו, להכיר את קופות הפנסיה הגמל וההשתלמות ולהגדירן בצורה נכונה.

מעל לכל ישנו החוק להגברת האכיפה שבא להגן על זכויות העובדים גם כשהם עובדי קבלן שמועסקים אצל "מזמין שרות". תכנון נכון של שכר העובדים, בתיאום עם המעסיק וחשב השכר, הינו כלי חשוב בניהול שכר נכון והגנה מפני תביעות, הן מצד העובדים והן מצד החוק.

לגבי "מזמיני שרות" שמעסיקים, או מתכוונים להעסיק עובדי קבלן – בדיקת הסכמי התקשרות לפי סעיף 28 לחוק להגברת האכיפה, בדיקת עמידה בדרישות החוק, בדיקת תקיפות ההסכם ורווחיות הקבלן. מניסיוני כבודק שכר וכחשב שכר מעל 30 שנה, ביכולתי לעזור למעסיקים ול"מזמיני שרות", לבדוק הסכמי עבודה עם עובדים, לבדוק הסכמי התקשרות עם קבלני כוח אדם ולנהל מעקב למניעת חריגות.

השרות כולל:

  • תכנון מערכת שכר מקצועית לעסקים וחברות על פי חוק ובדיקת ההסכמים בין מזמיני השרות והקבלן שאכן עובדים בהתאם לחוקים ולתקנות.
  • המלצות ניהוליות בניהול מערכת שכר בעסקים וחברות
נגישות