צבי שוכמן בודק שכר מוסמך

Uncategorized

בודק שכר מוסמך משרד העבודה

ניהול כספים לעסקים

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

בודק שכר מוסמך משרד העבודה

בודק שכר מוסמך משרד הכלכלה

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

דוח בודק שכר מוסמך

דו"ח בודק שכר מוסמך

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

בודק שכר מוסמך משרד העבודה

בודק שכר מוסמך משרד העבודה

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

בודק שכר מוסמך

בודק שכר מוסמך

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה- תשע"ב-2011

"הארגונים" – ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה, וארגוני מעבידים שלדעת השר הם יציגים ונוגעים בדבר;
"בודק שכר מוסמך" – מי שקיבל תעודת הכרה לפי הוראות פרק ו';
"בית הדין הארצי" ו"בית הדין האזורי" – כמשמעותם בחוק בית הדין לעבודה;
"הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961;
"חוק בית הדין לעבודה" – חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969;
"חוק בתי דין מינהליים" – חוק בתי דין מינהליים, התשנ"ב-1992;
"חוק הגנת השכר" – חוק הגנת השכר, התשי"ח-1958;
"חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם" – חוק העסקת עובדים על ידי קבלני

נגישות